Hyvä kuuntelija, harvinainen luonnonvara

kuuntelija, kuvassa nainen kuiskaa miehen korvaan

Koin pitkään olevani hyvä kuuntelija. Kuuntelin ihmisen sanomaa, esitin lisäkysymyksiä ja pelkän järkeilyn sijaan yritin parhaani mukaan vastata intuitiolla: sillä herkkyydellä, jolla tunnustellaan, mitä juuri kyseinen ihminen tarkoittaa ja mitä hän voisi tarvita. Hyvä kuuntelija, eikö vain!?

Onneksi mieheni on ollut tarpeeksi suorasukainen pysäyttääkseen toistuvat hyväntahtoisen rakentavat ehdotukseni.

-En minä halua nyt ratkaisua, hän sanoo. -Haluan vain kertoa tämän. Ennen hänkään ei ollut täysin tietoinen siitä, mitä halusi ja tarvitsi, mutta nyt hän on. Se on koitunut meidän molempien eduksi.

Minulla meni aikani ennen kuin aloin huomata toistuvan kuvion: Kuuntelijana yritin ratkaista kertojan ongelmaa. Valitettavasti tämä aikaansai sen, etten välttämättä kuunnellut edes aivan loppuun asti. Mielessäni alkoi muodostua ideoita ja vastauksia jo silloin, kun toisen asia oli vielä puolitiessään. Jos halusin muistaa vastaukseni enkä unohtaa sitä, fokukseni loppuosan kuunteluun jäi vaillinaiseksi. Saatoin keskeyttää, koska “tämä pitää saada sanoa tähän väliin”. Yritin tulkita kertojaa ja luoda kokonaisuudesta jonkinlaisen viisaan lopputuloksen, jota minulta ei pyydetty eikä liiemmin odotettu. Päin vastoin; se mitä minulta odotettiin oli passiivinen kuuntelu, todistajaksi asettuminen ilman mitään muuta.

Vähitellen aloin huomata, että itsekin kertojana kaipasin lähes poikkeuksetta juuri tällaista kuuntelijaa sen toisen sijaan, johon olemme kaikki niin tottuneet. Huomasin myös, ettei tällainen taito ole itsestäänselvyys.

Passiivinen kuunteleminen

Passiivinen kuunteleminen ei tarkoita sitä, etteikö kuuntelija voisi kommentoida kuulemaansa millään tavalla. Totta kai hän voi ja hänen pitääkin eläytyä kuulemaansa. Passiivinen kuuntelu tarkoittaa sitä, että kuuntelija pyrkii jättämään kertojalle tilaa ratkoa omia ajatuksiaan todistajan ja peilin avustuksella, jona kuuntelija toimii. Kuuntelija voi esittää lisäkysymyksiä ja usein tämä on suotavaakin. Toisaalta jos emme ole tietoisia, saatamme huomaamattamme johdatella kertojaa pois esim. vaikeiden tunteiden luota, jotka tämä nimenomaan haluaa kohdata. Saatamme toimia näin, kun pelkäämme hallitsemattomia tunteita tai kun ylipäätään olemme tottuneet keskustelun olevan kontrolloitua.

Demonstroin tätä kärjistetyllä esimerkillä:

Kyseenalainen kuuntelija, esimerkki 1.

A: Sukulaiseni kuoli.

B: Voi olen pahollani. Mutta olihan hän oli jo vanha, jokainen meistä kuolee joskus. (Vähättely) Toivottavasti läheiset pärjäävät. (Fokuksen johdatus kertojasta muihin ihmisiin.)

A: Silti olen vähän surullinen.

B: Se ottaa aikansa, mutta pian pääset siitä yli. Mitäs sinun töihin muuten kuuluu? (Vähättely, ratkaisun tarjoaminen, jolla “ongelma” kumoutuu, johdatus pois.)

Hyvä kuuntelija, esimerkki 2.

A: Sukulaiseni kuoli

B: Voi, olen pahoillani.

*Hiljaisuus*

B: Miltä sinusta tuntuu nyt? (tukeva kysymys)

A: En tiedä, taidan olla surullinen.

*silmiin katsominen* *mahdollisesti koskettaminen*

B: Haluatko kertoa siitä lisää?

Kun tunne välittyy, sanoja ei tarvita, tai vaihtoehtoisesti oikeat sanat löytyvät. Tärkeintä on, että kertoja saa hetken olla tietoinen surustaan toisen läsnäollessa ilman, että sitä taputellaan pois. Tässä kohtaa henkilö A on todennäköisesti joko valmis kertomaan lisää tai sitten jo tyytyväinen, koska on kohdannut jo kaiken tältä erää.

kuuntelija-linnut oksalla

Kuunnella kuullakseen

Me kaikkihan koemme olevamme hyviä kuuntelijoita. Totta kai, miten se voisi edes olla vaikeaa? Mutta entä kun suurimman osan ajasta emme kuuntelekaan kuullaksemme, vaan vastataksemme? Ongelmanratkaisu on meissä niin syvällä, ja vaikka se on hyväntahtoista, se harvoin palvelee, kun kyseessä on toisen ihmisen elämä. Edes terapeutit, ongelmanratkaisun ammattilaiset, eivät kerro asiakkailleen valmiita vastauksia ja ratkaisuja, vaan auttavat näitä löytämään ne itse. Siihen on syynsä.

Kun ihminen löytää ratkaisun itse, hän on sille avoin. Toisin on, kun se esitellään toisen ihmisen tarjoilemana. Lisäksi kuuntelijan tarjoamat ratkaisut ovat usein sellaisia, jotka kertoja on ehtinyt tiedostaa kauan sitten. Meidän tulisi osata arvostaa kertojaa eikä aliarvioida tämän kykyä ratkaista ongelmiaan itse. Tässäkin on kuunneltava maalaisjärkeä: Tietysti voimme neuvoa jojo-laihduttajaa ratkaisun pariin, joka meitä itseämme on auttanut. Olisi oikeastaan melko omituista olla siitä kertomatta.

On kuitenkin olemassa mahdollisuus, että ihminen kertoo epäonnistuneista kokeiluistaan siksi, että hän ennen kaikkea etsii myötätuntoa ja toivoo jonkun hyväksyvän hänet sellaisena kuin hän on. Päästäksemme tästä kärryille on kuunneltava, kuunneltava todella mitä toinen haluaa meille kertoa. Ei pelkkiä sanoja, vaan viestiä sanojen takana ja joskus myös siellä rivien välissä.

Jokainen meistä tietää, että “Ei minua mikään vaivaa” on valhetta, mutta emme voi myöskään kaivaa totuutta ulos toisesta ihmisestä. Sen vuoksi tuloksekas kuunteleminen on sopivan kannustavaa, mutta passiivista.

Kertojan paikalla

Parhaimmillaan kuunteleminen voi olla tilaa antavaa ja rohkaisevaa, ja pahimmillaan olettavaa, kapeakatseista ja turhautuvaa. Tehtävämme kuuntelijana ei tietenkään ole täyttää toisen kaikkia toiveita ja osata reagoida juuri tietyllä tapaa. Yksi on kuitenkin varmaa: Kun maltamme kuunnella kuullaksemme, olemme jo monta askelta lähempänä ymmärrystä. Vastaus tulee jos on tullakseen, kunhan ensin maltamme selvittää, mitä kertoja todella haluaa sanoa. Yllättävän suuri osa kertojista hakee todistajaa, kuulijaa asialleen tai ongelmalleen, eikä yksinkertaisesti mitään muuta. Ja me kun mietimme kuumeisest ratkaisua!

Ollessamme itse kertojan paikalla asia on helpompi ymmärtää. Kertominen voi olla vapauttavaa ja saa meidät usein huomaamaan asiassa jotakin uutta. Puhumalla pääsemme purkamaan ajatuksiamme, jo se itsessään on asian käsittelyä. Saatamme toki toivoa kuulijan reagoivan eri tavoin, mutta ehdotusten ja ratkaisujen pommittaminen on jotakin, mikä keskeyttää koko hedelmällisen prosessimme. Joudumme silloin alkaa vastailla noihin ehdotuksiin ja perustelemaan, mikseivät ne ole meitä varten. Samoin käy, jos kuuntelija heijastaa jokaisen kommervenkin itseensä, ja alkaa kertoa omaa tarinaansa vieden jatkuvasti puheenvuoron. Paluu alkuperäisen asian ääreen vaatii ponnisteluja, ja usein se sitten kokonaan jää.

Ratkaisu löytyy aina – itsestä

Passiiviseksi kuuntelijaksi heittäytyminen voi olla aluksi hankalaa. “Auttamisen” vähyys voi tuntua heitteillejätöltä, mikäli olemme tottuneet puimaan muiden asioita ominamme. Tähän auttaa sen tosiasian muistaminen, että ratkaisu löytyy aina ihmisestä itsestään. Voimme edesauttaa tätä kysymällä oikeita kysymyksiä, kuten miltä sinusta tuntuu, mitä haluat asialle tehdä ja mitä tarvitset voidaksesi paremmin.

On tosin olemassa ihmisiä, jotka nimenomaan haluaisivat löytää ratkaisun toisista ihmisistä.

Kertoessaan elämästään tällaiset ihmiset suorastaan pyytävät vastauksia ja yrittävät hakea ratkaisua ja vahvistusta asioihinsa kuuntelijoista (usein monikossa). Mielenkiintoista on kuitenkin, että kun me niitä heille annamme, eivät he pystykään ottamaan ratkaisua vastaan, vaan epäilevät sitä. Ja niin kuuluukin: Ei ole tarkoitettu, että toisen ihmisen totuus istuisi meihin pureksimatta. On tarkoitus löytää itse, ja mitä enemmän saamme vinkkejä ja kehotuksia ulkopuolelta, sen hankalammaksi tämä käy.

Ei sillä, ettemmekö voisi päätyä pitämään saamaamme vinkkiä oikeana ratkaisuna, mutta meidän on saatava lopulta löytää se itse, oman totuutemme ja ajatustemme kautta.

kuuntelija, nainen ojentaa tahtisadetikkua

Hyvä kuuntelija

Itse asiassa hyvän kuuntelijan vaatimustaso on todella korkea, sillä todella hyvät kuuntelijat ymmärtävät, että jokainen ihminen on individuaali, eikä se, mikä toimii yhdelle, toimi kaikille. Tunteilla on suuri merkitys eikä niitä voi järkeillä pois. Hyvä kuuntelija ymmärtää, että paras ratkaisu voi olla yleisesti hyvänä pidetyn sijaan yksilöllinen. Paras ratkaisu voi olla muu ratkaisu, kuin minkä kuuntelija itse on kokenut tai mitä hän itse toivoo. Hyvän kuuntelijan ei tarvitse muuttua persoonattomaksi eikä peitellä sitä, minkä hän itse tietää, tai mitä toivoo, mutta oman tiedon tuputtamisen sijaan hän osaa myös antaa tilaa toisen erilaisuudelle. Jopa silloinkin, kun kyseessä on oma lähimmäinen.

Hyvä kuuntelija kuuntelee ymmärtääkseen jotakin, oppiakseen toisesta ihmisestä. Ei muuttaakseen tätä vaivihkaa.

Hyvään kuuntelijaan syntyy aivan toisenlainen luottamus kuin kehenkään toiseen. Hyvälle kuuntelijalle halutaan kertoa. Tiedetään, ettei tämä tuomitse eikä tällä ole ratkaisut tiskissä ennen kuin lausetta on saanut sanotuksi loppuun. Hyvä kuuntelija uskaltaa kohdata kanssamme myös neuvottomuuden. Hän ei kuitenkaan lähde elämään kauttamme eikä ohjailemaan meidän elämäämme.

Kuuntelija, odota 30 sekuntia

Aivomme ovat nopeat ja toisinaan suorastaan sinkoilevat. Tämä on mahtavaa, mutta ajoittain myös hieman kaoottista. Aito kuunteleminen vaatii keskittymiskykyä ja nimenomaan malttia. Ne 30 sekuntia, jonka kertoja hakee syvintä tunnettaan, voivat tuntua pitkältä ajalta aivoillemme, jotka ovat tottuneet reagoimaan ja osallistumaan välittömästi. Tätä kaikkea voi kuitenkin harjoitella.

Harjoitus vaatii tietoisuuden kasvattamista totutusta tavasta toimia. Moni uskoo olevansa jatkuvasti tietoinen itsestään, mutta se ei ole totta; hyvin paljon tapahtuu ikäänkuin automaationa. Keskitymme itse asiaan huomaamatta lainkaan itseämme tai tottumuksiamme samaisessa tilanteessa. Vanhat kaavat humahtavat päälle ennen kuin ehdimme kissaa sanoa. Tietoisuuden avulla voimme alkaa huomata näitä kaavoja. Havaitsemalla itseämme voimme myös vähitellen tulla tietoisiksi valinnoistamme keskustelun aikana tai esimerkiksi peloistamme, joiden vuoksi yritämme vältellä tai kiertää toisen ihmisen reaktiota. Nämä pelot ovat hyvin yleisiä ja yhtä aikaa tunnistamattomia.

Johdattelu itsessään ei ole hyvää tai huonoa, mutta kiteytettynä poispäin johdattelu on kertojalle hidaste ja kohti johdattelu kannuste. Meidän tulisi enemmän luottaa siihen, että henkilö löytää kyllä tien ulos ongelmastaan, kunhan ensin saa kunnolla kohdata sen. Hyväksyä, että siihen kuluva aika ei ole meidän määriteltävissämme.

Kuunteleminen parantaa

Vaikka kuuntelemisen taitoa voi kehittää, haluan silti todeta, että kaikki kuunteleminen on hyvästä. Jokaisella on omanlaisensa kyky kuunnella. Ja kuunteleminen parantaa. Vastaanottaa jotain, todistaa.

Kuunteleminen on lahja niin kertojalle kuin kuuntelijalle itselleen. Kuuntelemalla voimme oppia jotakin tärkeää myös omasta elämästämme. Kuultuamme koskettavan tarinan koko perspektiivimme voi muuttua. Myötäelämme. Tunnemme polttavaa halua nauttia elämästä enemmän tai surua asioista, joiden olemme antaneet seistä tiellämme. Se on kaunista.

Kaikkea ei tarvitse kokea itse. Mitä enemmän kuuntelemme, sitä enemmän viisastumme; saamme yhä syvempää läpileikkausta ihmisyyteen. Opimme suvaitsemaan, myötäelämään. Opimme tunnistamaan itsessä toisen, erilaisen.

Mikäli mielin erinomaiseksi kuuntelijaksi, minun on myönnettävä, etten sitä vielä ole. Tahdon oppia lisää. Tahdon myös oppia päästämään yhä enemmän irti mielen järkeilystä vastauksen kohdalla. Jos jotain annettavaa minulla voi kuuntelijana olla, uskon sen olevan opittujen faktojen sijaan intuitioni, avoimuuteni ja uteliaisuuteni. Tiedän monista asioista jotakin, mutta Google voittaa minut mennen tullen. Ehkäpä suurin arvoni kuuntelijana on sittenkin puhtaasti ihmisen vastaanottaminen.

Kuuntelemisen jalossa taidossa on vielä yksi mahtava lisäulottuvuus, jota ei heti tule ajatelleeksi: Kun opimme objektiivisesti kuuntelemaan muita, opimme samalla kuuntelemaan omaa itseämme. Mitä tunnen, mitä tarvitsen. Oikeasti eikä vain sen kautta, mihin olen vanhastaan ehdollistunut.

Ja lopultahan se on ainoa, millä on väliä. Niin itsemme kohdalla kuin muiden.

kuuntelija-riikka

Taidejulisteet ja -postikortit  verkkokaupastani.

Lue myös kirjoitukseni: Tila on kaiken avain

Tykkää tai jaa: